☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiana imienia lub nazwiska -->

 • Zmiana imienia


  Wymagane wnioski

  Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem.


  Wymagane załączniki

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy.
  2. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim - odpis skrócony aktu małżeństwa.
  3. Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci


  Opłaty

  - za wydanie decyzji – 37,00 zł

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice

  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dokument tożsamości wnioskodawcy.

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296
   

  Sposób załatwienia

  Przyjęcie wniosku
  Sprawdzenie kompletności wniosku i rozpatrzenie
  Wydanie decyzji


  Termin załatwienia

  Do 1 miesiąca.
  Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


  Uwagi

  1. O zmianę imienia małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
  2. Gdy dziecko skończyło 14 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda.
  3. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona
  4. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia, jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
  5. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, wniosek składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.


  Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635
     
 • Zmiana nazwiska


  Wymagane wnioski

  Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.


  Wymagane załączniki

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy.
  2. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim - odpis skrócony aktu małżeństwa.
  3. Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci


  Opłaty

  - za wydanie decyzji – 37,00 zł

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dokument tożsamości wnioskodawcy.

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296

  Sposób załatwienia

  Przyjęcie wniosku.
  Sprawdzenie kompletności wniosku i rozpatrzenie.
  Wydanie decyzji.
  Wysłanie zawiadomień do właściwych urzędów i instytucji.


  Termin załatwienia

  Do 1 miesiąca.
  Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.  Uwagi

  1. O zmianę nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
  2. Gdy dziecko skończyło 14 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda.
  3. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców. W razie braku porozumienia między rodzicami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
  4. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. W szczególności ważne względy zachodzą, gdy:
   1. nazwisko jest ośmieszające, ma niepolskie brzmienie, posiada brzmienie imienia,
   2. wnioskodawca pragnie zmienić nazwisko, które używa od lat lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.
  5. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o takim nazwisku (należy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
  6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu nazwiska osobie, które bezprawnie je zmieniono (należy udokumentować bezprawność) oraz decyzje, jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
  7. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, wniosek składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 • Ustalenie pisowni imienia i/lub nazwiska 

   


   

  Wymagane wnioski

  Wniosek o ustalenie pisowni imienia i/lub nazwiska wraz z uzasadnieniem.


  Wymagane załączniki

  1. Wniosek o ustalenie pisowni imienia i/lub nazwiska wraz z uzasadnieniem.
  2. Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy.
  3. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim - odpis skrócony aktu małżeństwa.
  4. Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.


  Opłaty

  - za wydanie decyzji – 22,00 zł

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dokument tożsamości wnioskodawcy.

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296
   

  Sposób załatwienia

  Przyjęcie wniosku.
  Sprawdzenie kompletności wniosku i rozpatrzenie.
  Wydanie decyzji.


  Termin załatwienia

  Do 1 miesiąca.
  Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.  Uwagi

  1. Ustaleniem pisowni jest wybór jednej z form pisowni imienia lub nazwiska, które zostało zapisane w aktach stanu cywilnego.
  2. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o ustalenie pisowni imienia i/lub nazwiska, jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
  3. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, wniosek składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169