☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane -->

 • Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

   


   

  Wymagane wnioski

  Podanie o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.


  Wymagane załączniki

  Inne dokumenty i dane niezbędne do załatwienia sprawy wskazane przez Kierownika USC.


  Opłaty

  - za wydanie decyzji – 39,00 zł

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dokument tożsamości wnioskodawcy.  Sposób załatwienia

  Przyjęcie wniosku.
  Sprawdzenie kompletności wniosku i rozpatrzenie.
  Wydanie decyzji.

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296


  Termin załatwienia

  Do 1 miesiąca.
  Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane  Uwagi

  1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego
  2. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu; zeznania świadków, zaświadczenia sądowe, notarialne, administracyjne oraz inne dowody pośrednie.
  3. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy; są to: wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, pełnomocnik lub osoba, która żąda rejestracji takich aktów ze względu na swój interes prawny.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169