☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg -->

 • Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 


  Wymagane wnioski

  Wniosek o wpisanie do ksiąg stanu cywilnego USC Ostrowice treści aktu sporządzonego za granicą.


  Wymagane załączniki

  Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego (w Polsce) lub polskiego konsula.


  Opłaty

  - za wydaną decyzję - 50,00 zł.

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dowód osobisty.

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296  Sposób załatwienia

  Przyjęcie wniosku wraz z ww. dokumentami.
  Wydanie decyzji.
  Wpisanie aktu do ksiąg polskich.
  Wydanie decyzji.


  Termin załatwienia

  Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


   Uwagi

  1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny.
  2. Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zameldowania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zameldowania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy, czynności tej dokonuje się w USC Ostrowice.


  Podstawa prawna

  1. art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

   

   

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169