☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego -->

 • Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

   


  Wymagane dokumenty

  1. Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

   

   

  Opłaty

  22 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu.

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296

  Termin odpowiedzi 

  Sprawa załatwiona jest bezzwłocznie po dokonaniu zgłoszenia u Kierownika USC i ustaleniu terminu sporządzenia testamentu.

  Uwagi

  1. Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność 2 pełnoletnich świadków.
  2. Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu:
   a. kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
   b. niewidomy, głuchy lub niemy,
   c. kto nie umie czytać lub pisać,
   d. kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
   e. skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
   Nie może być świadkiem również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

  Podstawa prawna 

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169