☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja zgonów -->

 • Zgłoszenie zgonu


  Wymagane wnioski

  Zgłoszenie ustne.


  Wymagane załączniki

   1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez służbę zdrowia.
   2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).

  Opłaty

  Nie pobiera się.


  Dokumenty do wglądu

  Dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon.

  MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296


  Sposób załatwienia

  Przyjęcie dokumentów:

  • karta zgonu wydana przez służbę zdrowia,
  • dowód osobisty osoby zmarłej.
  • sporządzenie aktu zgonu.
  • wydanie odpisów aktu zgonu.


  Termin załatwienia

  W dniu dokonania zgłoszenia tego zdarzenia.


  Uwagi

  1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
  2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
  3. Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:
   • Małżonek lub dzieci zmarłego,
   • Najbliżsi krewni lub powinowaci,
   • Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
   • Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
   • Administrator domu, w którym nastąpił zgon.
  4. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.


  Podstawa prawna

   1. art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169