☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odtworzenie treści aktów stanu cywilnego -->

 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego  


  Wymagane wnioski

  Wniosek o ustalenie i odtworzenie aktu urodzenia.
  Wniosek o ustalenie i odtworzenie aktu małżeństwa.
  Wniosek o ustalenie i odtworzenie aktu zgonu.


  Wymagane załączniki

  1. w kraju:
  • podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
  • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego,
  • inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków).
  1. za granicą:
  • podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu,
  • inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków).


  Opłaty

  - za wydaną decyzję - 39,00 zł.

  Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Dokumenty do wglądu

  Dowód tożsamości wnioskodawcy.

  MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  tel. /94/ 36-15-296


  Sposób załatwienia

   1. Przyjęcie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
   2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
   3. Wydanie decyzji.


  Termin załatwienia

  Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


  Uwagi

  1. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
  2. podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, dokumenty pośrednie w postaci świadectw szkolnych, wypisów z księgi wieczystej i innych aktów stanu cywilnego.
  3. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
  4. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy czynności tej dokonuje się w USC m. st. Warszawy.
  5. Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.


  Podstawa prawna

   1. art. 34-35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

   

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169