☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dowody osobiste -->

 •  Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, któa nie ukończyła 18 lat  


   Wymagane wnioski

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego - (  druk do pobrania)


  Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
  2. dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze ( lewy profil, lewe ucho odkryte ),
  3. odpis skrócony aktu urodzenia - jeżeli nie został sporządzony w USC Ostrowice
  4. zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Ostrowice


   Opłaty:

  bez opłat

  Miejsce złożenia i odbioru:

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia sprawy:

  wydanie dowodu tożsamości - 1 miesiąc


  Uwagi:

  składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście w obecności opiekuna ustawowego lub prawnego.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960 )

 • Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, któa nie ukończyła 18 lat

  Wymagane wnioski

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego - ( druk do pobrania)


  Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
  2. dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze ( lewy profil, lewe ucho odkryte ),
  3. odpis skrócony aktu urodzenia - jeżeli nie został sporządzony w USC Ostrowice
  4. zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Ostrowice

  Opłaty:

  bez opłat

  Miejsce złożenia i odbioru:

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia sprawy:

  wydanie dowodu tożsamości - 1 miesiąc


  Uwagi:

  składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960 )

   


 •  

  Wymiana dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności


  Wymagane wnioski

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego - ( druk do pobrania)


   

  Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
  2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze ( lewy profil, lewe ucho odkryte )
  3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,
  4. Zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Ostrowice


  Opłaty: bez opłat

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

   

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

   

  Uwagi:

  Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście


  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960 )

 •  

  Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo - adresowych


  Wymagane wnioski

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego - ( druk do pobrania)


   

  Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
  2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze ( lewy profil, lewe ucho odkryte )
  3. Dokument stwierdzający podstawę wymiany dowodu ( decyzja o zmianie imienia  lub nazwiska, akt zawarcia związku małżeńskiego),
  4. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,
  5. Zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Ostrowice


  Opłaty: bez opłat

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

   

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

   

  Uwagi:

  Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.


  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960 )

 •  

  Wymiana dowodu osobistego w przypadku zniszczenia


  Wymagane wnioski

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego - (  druk do pobrania)


   

  Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
  2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze ( lewy profil, lewe ucho odkryte )
  3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,
  4. Zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Ostrowice


  Opłaty: bez opłat

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

  Uwagi:

  składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.


  Termin załatwienia

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

   
  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960 )

 •  

  Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty
   
   
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego - (  druk do pobrania) 

  Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
  2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze ( lewy profil, lewe ucho odkryte )
  3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,
  4. Zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Ostrowice 


  Opłaty: bez opłat

  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6


  Termin załatwienia

   

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

   

  Uwagi:

  składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.


  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960 )

 •  
  Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub akt dowodów osobistych   
  Wymagane wnioski

  Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.


  Wymagane załączniki

  1. Dowód osobisty.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


  Opłaty

  Opłata skarbowa: 17 zł - za wydanie zaświadczenia.

  Opłatę dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
   
  Nr: 05857700050000209120000010
  Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


  Miejsce złożenia i odbioru

  Urząd Gminy Ostrowice – Urząd Stanu Cywilnego, pok. Nr 6


  Termin załatwienia

  Do 7 dni.


  Opłata za odwołanie

  Nie pobiera się.


  Uwagi

  1. Wnioskodawca zgłasza się osobiście w sprawie wydania zaświadczenia lub przez pełnomocnika.
  2. Wnioskodawca musi udokumentować swój interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.


  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169