☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczeń z planów miejscowych

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy
I. Wniosek pisemny o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest TUTAJ
II. Załączniki do wniosku
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
2. W przypadku podziału działki mapa zatwierdzająca podział.

Informacje na temat opłat
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
 

 

Opłata skarbowa w wysokości  17 zł za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.

potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

(Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój Nr: 05857700050000209120000010)

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Ostrowice

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji pok. Nr 4
tel. 094/ 36 15 494, e-mail: e.jawdynska@
ostrowice.pl


Forma załatwienia:
zaświadczenie

Przewidywany termin załatwienia:
7 dni.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.   Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
     

Uwagi

  1. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.

 

Wytworzył:
Edyta Jawdyńska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2005-04-13 13:53:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169