☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opiniowanie zgod.podz.nieruchomości

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym


Wymagane dokumenty :
1.  Wniosek Druk do pobrania
2. 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, z propozycją podziału nieruchomości
    i jej zagospodarowania.

Opłaty :
Nie podlega: art. 2 pkt 1 p.pkt 1g  Ustawy  o   opłacie   skarbowej   z   dnia   9   września   2000r.
(Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a  sprawy  szczególnie  skomplikowanej  –  nie  później   niż
    w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
2. Wydanie Postanowienia.

Tryb odwoławczy :
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrowice w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji 
pok. nr 4
tel. 094/ 36 15 226 wew. 118

Podstawa prawna :
Art. 93 ust. 4,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.)
Wytworzył:
Janina Myszkowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169