☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy Gminy

Wójt Gminy

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice - Agnieszka Wróblewska

  Tel. służbowy: (094) 36 15 226

  Fax: (094) 36 15 227

  e-mail:ugostrowice@post.pl

   

   

 • Kompetencje Wójta (na podstawie art. 34 Statutu Gminy)


  1) Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
  2) Do zadań Wójta należy  wykonanie  zadań  należących   do   kompetencji   Wójta   zawartych
      w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  3) Wykonywanie wszelkich spraw o których stanowi Rada Gminy, a w szczególności :
      -  przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
      -  zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w  ustalonych  w  uchwale  budżetowej  kwotach 
         wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gmin, 
      -  opracowywania kierunków polityki społeczno – gospodarczych i wykorzystywanie środków 
         budżetowych, 
      -  przedkładanie na początku kadencji propozycji rozwoju gminy, 
      -  zatrudnianie i zwalnianie  pracowników  Urzędu  Gminy  i  kierowników  gminnych  jednostek
         organizacyjnych,
      -  wykonywanie budżetu,
      -  kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu Gminy,
      -  reprezentowanie gminy na zewnątrz.


   

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169