☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przygotowanie umów użyczenia

Przygotowanie umów użyczenia


Wymagane dokumenty :
Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :

  1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych , bądź z urzędu.
  2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.
  3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
  4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji
pok. nr 8
tel. 094/ 36 15 296

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 , poz. 93 z późn. zm.).

Wytworzył:
Helena Steciuk
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2013-03-28 15:16:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169