☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadawanie numeracji porządkowej

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic


Wymagane dokumenty :
1. Pisemny wniosek o nadanie numeru porządkowego (druk do pobrania)
2. Kopia zawiadomienia o oddaniu obiektu do użytkowania.

Opłaty :
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r                 

o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)


Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Ostrowice

pok.2 tel. 36 15 226


Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni

od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

pok. 4 tel. 36 15 494,

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach

 miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. nr 163, poz. 1612)

2.Art. 47 a i b  Ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. z 2005r. nr. 240, poz. 2027 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r.

w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. nr. 243, poz. 2432)

 

Wytworzył:
Janina Myszkowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2013-03-28 15:16:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169