☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy


Wymagane dokumenty :
  1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie.
  2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy , decyzja o  warunkach  zabudowy    i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.


Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :

  1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
  2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
pok. nr 8
tel. 094/ 36 15 296

Podstawa prawna :

  1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm.)
  2. Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.)
  3. § 3 uchwały nr XXII/98/2005 Rady Gminy  Ostrowice z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia , zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Wytworzył:
Helena Steciuk
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2013-03-28 15:16:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169