☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy pomocnicze

Sołectwa

 • Sołectwo Nr 1: BOLEGORZYN


  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Bolegorzyn, Grabinek, Śmidzięcino

  Sołtys:
  Bożena Kulicz

  Rada Sołecka:
  1. Malwina Sołowicz
  2. Anna Kopij
   


  Sołectwo Nr 2: BORNE

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Borne, Jutrosin, Kolno

  Sołtys: 
  Justyna Prokocim
   
  Rada Sołecka:
  1. Magdalena Dżus
  2. Aleksandra Budnicka
   


  Sołectwo Nr 3: CHLEBOWO

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Chlebowo

  Sołtys: 
  Małgorzata Pojasek
   
  Rada Sołecka:
  1. Andrzej Pojasek
  2. Anna Oleksiejuk
   

   
  Sołectwo Nr 4: CIEMINKO

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Cieminko

  Sołtys: 
  Stanisław Krasoń  
   
  Rada Sołecka:
  1. Piotr Wójcicki
  2. Monika Juszczak
   

   
  Sołectwo Nr 5: DOŁGIE

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Dołgie, Węglin, Grzybno

  Sołtys: 
  Tadeusz Mroczek
   
  Rada Sołecka:
  1. Barbara Szpejda
  2. Bogdan Serafin

   
  Sołectwo Nr 6: GRONOWO

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Gronowo, Drzeńsko, Kleszczno, Kołatka, Śródlesie

  Sołtys:
  Krystyna Piwowarska

   
  Rada Sołecka:
  1. Beata Piwowarska
  2. Jarosław Waszczyk
   

   
  Sołectwo Nr 7: JELENINO

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Jelenino, Szczytniki

  Sołtys:
  Katarzyna Olszak

   
  Rada Sołecka:
  1. Izabela Wiśniewska
  2. Przemysław Michalski


  Sołectwo Nr 8: NOWE WOROWO

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Nowe Worowo, Kania Górka

  Sołtys:
  Marlena Grabowska
   
  Rada Sołecka:
  1. Janina Pokora
  2. Maria Koralewska
   


  Sołectwo Nr 9: OSTROWICE

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Ostrowice, Donatowo, Wiercienko

  Sołtys: 
  Monika Kłos

  Rada Sołecka:
  1. Ireneusz Adamczyk

  2. Zbigniew Puchalski
  3. Paulina Zaucha
  4. Piotr Sech  Sołectwo Nr 10: PŁOCIE

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Płocie

  Sołtys: 
  Anna Opala

  Rada Sołecka:
  1. Magdalena Sobczyk
  2. Kamila Milczarek

     Sołectwo Nr 11: PRZYTOŃ

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Przytoń, Karpno, Kiełpin, Przystanek, Tęczyn

  Sołtys: 
  Ewa Jagieła


  Rada Sołecka:
  1. Ewelina Nowacka
  2. Mateusz Laskowski
   


  Sołectwo Nr 12: SIECINO

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Siecino, Dobrosław, 

  Sołtys: 
  Dorota Przywarska


  Rada Sołecka:
  1. Rafał Misiarz
  2. Agnieszka Michalska
  3. Magdalena Krynicka
  4. Paweł Rutkowski
   


  Sołectwo Nr 13: SMOŁDZĘCINO

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Smołdzęcino

  Sołtys:
  Agnieszka Szumska


  Rada Sołecka:
  1. Wanda Marchwińska
  2. Renata Dąbrowska

   
  Sołectwo Nr 14: SZCZYCIENKO

  Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Szczycienko

  Sołtys: 

  Maja Dudek

   
  Rada Sołecka:
  1. Jadwiga Kmiecik
  2. Marek Serafin

   

   

   

 • Do zadań sołtysa należy w szczególności:

  1. zwoływanie zebrań wiejskich,
  2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
  3. działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
  4. wpływanie na wykorzystanie aktywności społecznej mieszkańców, służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
  5. reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta,
  6. uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta,
  7. pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
  8. wykonanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

   

  Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

  1. opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
  2. opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu,
  3. występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
  4. organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrola ich realizacji,
  5. prowadzenie społecznej kontroli jednostek organizacyjnych prowadzących obsługę miejscowej ludności, formułowanie wniosków pokontrolnycgh i analiza ich realizacji,
  6. decydowanie w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym,
  7. współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.


   

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169