Przyznanie mieszkania komunalnego-text

 
Przyznanie mieszkania komunalnego


Wymagane dokumenty :
Podanie o przydział mieszkania komunalnego składane do Wójta Gminy Ostrowice

Opłaty :
Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy, pokój Nr 2

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni. Podanie rozpatruje Wójt Gminy, listę przydziału zatwierdza również Wójt Gminy  przesyłając    ją     do    pracownika     ds.   planowania    przestrzennego,  gospod.   komunalnej
i inwestycji.
Umowy z lokatorami zawiera Urząd Gminy Ostrowice (umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej).

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)

Wytworzył:
Janina Myszkowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: